Uw hond is vermist of weggelopen

Één van de ergste nachtmerries voor jaarlijks minimaal 400 hondenbezitters. Uw hond is ontsnapt, weggelopen, op jacht gegaan en uw hond is in geen velden of wegen te bekennen. U heeft geen idee waar u moet zoeken.

Hieronder vind u tips die wij aanraden om de terugkeer van uw hond te bespoedigen.

Wij kunnen u helpen door een speurhond in te zetten welke specifiek is getraind op het spoor vinden van de vermiste hond (Dogtrailing), de meerwaarde van een speurhond is dat u te weten kunt komen;

 • In welke richting uw hond is weg gelopen
 • Exact dezelfde route volgen waar uw hond heeft gelopen of in ieder geval zo nauwkeurig mogelijk (invloeden van verkeer,wind en omgeving spelen hierin een grote rol, veiligheid, maar ook verstreken tijd)
 • Een duidelijk gebied bepalen waarin uw hond zich waarschijnlijk op houd (of juist niet)
 • In uitzonderlijke gevallen brengen onze honden ze letterlijk tot aan de plek waar uw hond zich ophoudt. (Let wel! Dit is een uitzondering, vaak is verstreken tijd, afgelegde afstand, angst en het blijven verplaatsen van de vermiste hond etc iets wat het neus aan neus vinden echt uitzonderlijk maakt)

Wij kunnen u ook helpen middels;

 • Diverse andere inzetbare technieken en middelen
 • Begeleiding en advies gedurende de gehele vermissing en daarna
 • Ondersteuning bij praktische zaken
 • Mocht uw hond bij terugkomst gedragsproblemen hebben en/of blijven houden (bijvoorbeeld angst of veelvuldig wegloopgedrag) kunt u ook terecht bij ons voor gedragstherapie & training

Voor een zo goed mogelijk resultaat van een speurhond belt u, hoe eerder hoe beter, met 0523-684789 of 06-83175117 om een speurhond in te zetten. Bij voorkeur zetten wij binnen 12 tot 24 uur na de vermissing onze honden in. Stelt u gelijk een geurbron veilig, raakt u deze niet aan en doe deze in een plastic zak (en bij voorkeur er nog eentje omheen) en leg hier een knoop o.i.d. in en bij voorkeur op een plek buiten bereik van zonlicht/warmte bewaren.

Wat kunt u zelf nog meer doen?
Instanties inlichten van vermissing, zoals:

 • Amivedi 0900-2648334 (of via de website)
 • Politie 0900-8844
 • NDG 0900-4040456 www.ndg.nl
 • Asiels in omgeving www.dierenasiels.com
 • Gemeente/Provincie
 • Dierenartsen
 • Boswachterij (indien nodig) www.staatsbosbeheer.nl
 • Dierenambulances 0900-0245
 • Rijkswaterstaat 0800-8002
 • Social media Facebook, Twitter etc.

Facebookpagina’s en/of groepen 

 • Ginger Animal Alert
 • Waar is onze Angel
 • Lost dogs BE/NL
 • Needy dogs
 • Vermiste honden Noord-Holland
 • Share Missing Dogs
 • Meld vermiste hond
 • Vermiste en gevonden dieren
 • Help, ik mis mijn huisdier
 • Missing dogs
 • Missing/Vermiste pets/huisdieren
 • Vermiste honden, help zoeken
 • Vermiste/gevonden dieren
  * er zijn er ongetwijfeld nog meer groepen e.d. maar dit is een greep uit de pagina’s met een groot bereik en/of die bij ons bekend zijn. Deze Facebook pagina’s zijn landelijk en/of per provincie verdeeld. Zij hebben vaak een zeer groot bereik, zoekteam en een grote groep vrijwilligers die u willen en kunnen helpen bij het terug vinden van uw hond, bijvoorbeeld met flyeren, extra opletten in de omgeving van vermissing.

 

Websites speciaal voor vermiste honden

 • Doglocator ( https://doglocator.nl/ )
 • Dierencentrale (www.dierencentrale.nl)
 • Marktplaats (sectie huisdieren)
 • Huisdierzoeker (www.huisdierzoeker.nl)

 

Flyers
Flyeren is naast de sociale media en instanties inschakelen één van de belangrijkste manieren om zichtmeldingen te verkrijgen en bekendheid te geven aan de vermissing. Flyers zijn makkelijk te maken via de volgende websites:
http://www.amivedi.nl/Poster/ , http://www.mijndieriszoek.nl/posters-maken , via Waar is onze Angel of via diverse andere sites is dit mogelijk.
Gebruik een recente foto en goede omschrijving van uiterlijk (hoogte, kleur), karakter (angstig) en bijzonderheden (opvallende uiterlijke kenmerken, halsband etc)
Hang deze rondom een ruime straal (1 a 2 kilometer in woonwijk, landelijk een ruimere straal nemen) van de plaats van vermissing en ook op drukker bezochtere plekken daarbuiten. Hoe groter het bereik, hoe beter! Er is voor wat betreft flyeren niet zoiets als teveel flyeren.
Denk er ook aan om flyers op te hangen bij supermarkten, dierenartsen, benzinepompen, en daar waar dagelijks veel mensen (met honden) komen. Let wel dat men niet overal zomaar flyers op mag hangen en ook niet al het bevestingsmateriaal is toegestaan. Informeert u goed wat wel en niet toegestaan is om onnodige verwijderingen te voorkomen en vergeet vooral niet flyers na hereniging weer te verwijderen.

Kleding/voer op plek vermissing
Is uw hond in het bos of vanuit de tuin weggelopen, dan raden wij aan om een gedragen kledingstuk met uw geur neer te leggen op een beschutte plek. Dit als herkenning voor uw hond als hij terug keert naar de plaats van vermissing. Ook kunt u hier voer bij leggen met evt. geel zand of meel erom heen om zo pootafdrukken te kunnen zien en te bepalen of het voer daadwerkelijk door uw hond is weg gehaald of door een muis, egel of kat bijv.. Indien u in het bos een plek maakt, laat u dan wel een briefje erbij met uw naam en telefoonnummer, een foto van uw hond en dat deze vermist is en vooral met het verzoek of ze het willen laten liggen. Let er vooral op in bos en losloopgebieden dat u een beschutte plek wat verder van het looppad kiest.

Pers, lokale tv en/ of krant
Plaats een foto met oproep in een plaatselijk krant. Vermeld duidelijk gebied van vermissing en verzoek om als ze de hond zien u te bellen. Ook is het van belang dat men de hond niet gaan opjagen, maar op afstand te volgen en te letten op welke kant de hond exact op gaat.

Hulptroepen
Ga niet (direct) met grote groepen zoeken naar de hond, dit om op- of verjagen te voorkomen! Als u zelf gaat zoeken roep enkel rustig de naam van uw hond en doe dit gedoseerd. Geeft u de hond tijd dat als hij u hoort en/of ruikt dat hij kan bepalen waar u staat, blijf een tijdje op dezelfde plek (bijv kwartier). Als uw hond in paniek is zal hij minder snel op u afkomen als u ook in paniek aan het roepen bent. Hoe moeilijk ook blijf rustig en beheerst. Als mensen u willen helpen, laat deze strategisch het gebied door lopen (en noteer exact waar gezocht is) . Liefst in tweetallen, uitgerust met voer en extra riem. Ook met duidelijke instructies hoe de hond te benaderen (of juist niet ) als ze hem of haar zien en willen vangen. (zie ook document elders op deze site)

Meldingen
Bij binnenkomst van een signaleringsmelding noteer goed de naam van de melder, zijn of haar telefoonnummer. Noteer dan de gegevens waar de hond is gezien,plaats/wijk, straatnaam, huisnummer of eventueel een herkenningspunt maar vraag ook welke richting de hond op is gelopen daarna!

Chip
Vermeld nooit het chipnummer op de flyers! Enkel dat uw hond gechipt is.
Controleer of de chip is geregistreerd en dat de juiste gegevens bekend zijn bij de desbetreffende instanties. Zo niet, doe dit dan direct.
Er zijn meerdere databanken in Nederland waar de chip geregistreerd kan staan de NDG is veruit de bekendste. Hierbij nog een aantal databanken: